Termeni și condiții

Acasa · Termeni și condiții

Bine ai venit pe amodambla.ro!

I. DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următoarele semnificații:

www.amodambla.ro” înseamnă un website asupra căruia Enovise Present SRL-D înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 17/955/2015, având C.U.I. 34839555, denumit în continuare Enovise Present, deține drepturile patrimoniale de autor. Pe amodambla.ro persoanele fizice și juridice se pot înregistra în condițiile acceptării “Termenilor și Condițiilor”

“Căutător-Explorator” înseamnă persoana (denumita în continuare “Utilizator”), care se înregistrează pe amodambla.ro, accepta Termenii și Condițiile se înscrie prin formularul dedicat și dorește achiziționarea unor servicii sau produse prin intermediul amodambla.ro

“Pasionat-Întreprinzător” înseamnă persoana (denumita în continuare “Utilizator”), care se înregistrează pe amodambla.ro, accepta Termenii și Condițiile, se înscrie prin formularul dedicat și dorește să ofere servicii prin intermediul amodambla.ro

“Facilitator-Susținător” înseamnă persoana (denumita în continuare “Utilizator”), care se înregistrează pe amodambla.ro, accepta Termenii și Condițiile, se înscrie prin formularul dedicat și dorește să ofere produse sau servicii, prin intermediul amodambla.ro

Produs” înseamnă un bun care este închiriat de către un Utilizator unui alt Utilizator, prin mijlocirea amodambla.ro.

Serviciile” înseamnă serviciile prestate de un Utilizator unui al Utilizator, prin mijlocirea amodambla.ro.

II. ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-ULUI amodambla.ro

 1. Site-ul amodambla.ro (denumit în continuare "Site-ul" sau "amodambla.ro"), conținutul acestuia, inclusiv orice pagina componenta a acestuia sunt puse la dispoziție de Enovise Present SRL-D și pot fi utilizate numai în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de a utiliza amodambla.ro.
 2. Prevederile menționate în continuare, respectiv Termenii și Condițiile amodambla.ro de către orice persoana, constituie contractul (denumit în continuare "Contractul") dintre Enovise Present SRL-D, cu sediul social în Municipiul Galați, Strada 13 Decembrie, Nr.1, CORP C2, Județ Galați,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 17/955/2015, având C.U.I. 34839555, și orice persoana (denumita în continuare "Utilizator") care utilizează amodambla.ro.
 3. Utilizarea amodambla.ro, respectiv înregistrarea ca “Pasionat-Întreprinzător”, “Căutător-Explorator” sau “Facilitator-Susținător” și accesarea unor servicii sau produse de la alți Utilizatori presupune capacitatea legala necesara pentru perfectarea unor raporturi contractuale, astfel ca utilizarea Site-ului amodambla.ro constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistenta unor circumstanțe care afectează capacitatea legala și (iii) acceptarea deplina a prevederilor din acest Contract. Daca oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinita, trebuie să încetați imediat utilizarea amodambla.ro.
 4. Enovise Present SRL-D își rezerva dreptul de a modifica în mod unilateral prezentul Contract, modificările urmând a produce efecte la data publicării Contractului modificat pe amodambla.ro și acceptării de către Utilizator a acestuia. În cazul unor modificări, ele vor fi comunicate Utilizatorilor la adresa de email furnizata de către aceștia.

III. SERVICIILE DISPONIBILE

 1. Prin amodambla.ro, Enovise Present SRL-D oferă Utilizatorilor o interfața prin care aceștia pot accesa sau oferi servicii și produse.

IV. ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

 1. Achiziționarea Serviciilor sau a Produselor de la un alt Utilizator, se face contra cost, în condițiile agreate de către Utilizatori cu mijlocirea amodambla.ro.
 2. Cumpărarea respectiv vânzarea Produselor și a Serviciilor se poate face prin înregistrarea Utilizatorului cu datele corecte solicitate și punerea de acord a Utilizatorilor. amodambla.ro nu își asuma nicio răspundere pentru eventualele neconcordante privind unele specificații ori caracteristici ale Produselor și Serviciilor oferite, respectiv achiziționate, de Utilizatori.
 3. amodambla.ro va mijloci cerea și oferta Utilizatorilor înregistrați pe Site.
 4. Utilizatorul va lua toate măsurile necesare pentru livrarea corespunzătoare a Produselor și Serviciilor, respectiv pentru plata prețului corespunzător acestora.
 5. Utilizatorul răspunde pentru modul de îndeplinire a angajamentelor luate fata de alt Utilizator și răspunde pentru rezolvarea oricăror reclamații sau probleme sesizate în legătură cu calitatea Produselor sau a Serviciilor.
 6. Utilizatorul este singurul răspunzător pentru acuratețea și actualitatea informațiilor furnizate pe amodambla.ro și pentru orice alte informații furnizate în executarea prezentului contract.
 7. Enovise Present SRL-D, respectiv amodambla.ro, nu răspunde pentru niciun efect pe care îl poate avea completarea eronată de către Utilizator a datelor care i se solicita.

V. PLATA PRODUSELOR ȘI/SAU A SERVICIILOR

 1. Plata Produselor și/sau a Serviciilor comandate se face de Utilizator către amodambla.ro, sau între Utilizatori prin modalitățile puse la dispoziție de amodambla.ro.

VI. LIMITE DE ACCES ȘI UTILIZAREA Site-ului amodambla.ro

 1. Utilizatorul nu poate copia, publica, descarcă, transmite, vinde, utiliza și nici intermedia sau înstrăina în niciun mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio, logo-uri etc.) publicate pe amodambla.ro, fără acordul prealabil scris al Enovise Present SRL - D.
 2. În utilizarea amodambla.ro și/sau pentru contractarea oportunităților din amodambla.ro sunteți de acord să nu: (i) utilizați amodambla.ro pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, amenințătoare, abuzive, de hartuire sau ilegale; (iii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ura sau violenta fata de orice persoana sau un grup, pe criterii de rasa, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal; (iv) amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizați orice informații sau materiale în orice maniera care încalcă un drept de autor, brevet, marca comerciala sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încărcați fișiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia; (vii) colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceți reclama sau sa oferiți cumpărarea sau vinderea de Produse sau Servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziție de Site permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii și/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) va prezentați ca având o alta identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcați legile sau regulamentele în vigoare; (xi) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau să difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relații contractuale.
 3. Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la amodambla.ro a Utilizatorului și/sau la suspendarea contului de utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor legale.

VII. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

 1. amodambla.ro solicita Utilizatorilor să se înscrie pe pagina dedicata prin intermediul căreia să transmită scopul utilizării Site-ului, respectiv să își creeze un cont, daca acest lucru este disponibil, și să finalizeze procesul de înregistrare prin furnizarea unor informații și înregistrarea unui nume de utilizator. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare, precum și pentru păstrarea confidențialității datelor și informațiilor primite de la alt Utilizator cu prilejul achiziționării efective a unor Produse sau Servicii.
 2. În nici un caz Enovise Present SRL - D, respectiv amodambla.ro, nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente și pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către Utilizator a datelor și informațiilor primite de la un alt Utilizator cu prilejul achiziționării efective a unor Produsele ori Servicii.
 3. Înregistrarea Utilizatorului în vederea comandării de Produse sau Servicii poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate sau când informațiile sunt insuficiente.
 4. Enovise Present SRL - D și, respectiv amodambla.ro, are dreptul de a revizui datele, informațiile și materialele postate în cadrul proiectului și de a îndepărta, discreționar, orice fel de materiale sau date care încalcă condițiile de acces și utilizare ale amodambla.ro sau care, în opinia amodambla.ro, sunt inacceptabile.

VIII. DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATE

 1. Înregistrarea unui Utilizator în vederea achiziționării sau oferirii unor Produse sau Servicii presupune furnizarea unor informații de baza privind persoana Utilizatorului. amodambla.ro va menține confidențialitatea datelor transmise de Utilizatori pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege.
 2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Enovise Present SRL – D este operator de date cu caracter personal având numărul de înregistrare la registrul general 0022703 și are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizează.
 3. Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție și de dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea în scris a Enovise Present SRL - D, expediata pe adresa societății sau la adresa de email office@amodambla.ro.
 4. Prin achiziționarea sau vânzarea Produselor sau a Serviciilor, Utilizatorul își exprimă în mod expres și fără rezerve acordul ca datele sale cu caracter personal, furnizate către Enovise Present SRL – D  să fie transmise altor Utilizatori pentru livrarea Produselor și/sau Serviciilor.
 5. Utilizatorul beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-15 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
 6. Site-ul amodambla.ro folosește un Certificat de Criptare SSL. Certificatele SSL sunt folosite pentru a securiza schimbul de informații prin Internet: informații despre carduri bancare, parole și în general orice informație care se dorește a rămâne privată. Certificatele SSL pot fi folosite și pentru securizarea corespondenței (email).
 7. Certificatele SSL criptează informațiile înaintea ca acestea să circule prin Internet. Informațiile criptate nu pot fi decriptate decât de serverul căruia ii sunt adresate. Acest lucru garantează ca informațiile trimise către un website nu vor fi furate sau modificate.
 8. amodambla.ro colectează informații statistice despre calculatorul utilizatorilor, inclusiv, daca este cazul, adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser folosind un fișier cookie care este stocat pe hard disk-ul computerului. Cookie-urile conțin informații care sunt transferate pe discul dur al computerului și sunt folosite pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai buna de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Utilizatorul și / sau terțele persoane ce navighează pe Site pot refuza să accepte cookie-uri prin activarea unor setări ale browser-ului, ce va permite să respingă cookie-urile. Cu toate acestea, daca utilizatorul și / sau terțele părți, ce navighează pe site, selectează aceasta setare pot fi în imposibilitatea de a accesa anumite părți ale site-ului sau în imposibilitatea de a beneficia de unele servicii.
 9. Cu excepția cazului când utilizatorul și / sau terțele părți ce navighează pe site au ajustat setările browser-ul să refuze cookie-urile, sistemul va emite cookie-uri atunci când va conectați la Site.
 10. În unele cazuri, împărțim informații despre vizitatorii acestui Site de forma anonima sau agregat cu terțe părți, ca agenți de publicitate, sponsori sau auditori cu singurul scop de a îmbunătăți serviciile. Toate aceste sarcini de procesare vor fi reglementate în conformitate cu legislația în vigoare și respecta toate drepturile tuturor utilizatorilor privind protecția datelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
 11. Acest Site poate găzdui, de asemenea, propria publicitate, afiliat sau rețele de publicitate. Aceasta publicitate este arătată prin serverele publicitare care de asemenea, folosesc, cookie-uri pentru a afișa conținutul de publicitate legata de utilizatori. Fiecare dintre aceste servere de publicitate are propria politica de confidențialitate, care poate fi găsita pe propriile pagini web.

IX. LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI

 1. amodambla.ro poate include legături (link-uri) către site-uri ale unor terțe părți care sunt controlate și întreținute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte site-uri nu este o aprobare a acestor site-uri și declarați ca sunteți de acord ca Enovise Present SRL-D, respectiv amodambla.ro nu va fi ținut răspunzător pentru conținutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

X. DECLINAREA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

 1. Enovise Present SRL-D , respectiv amodambla.ro, inclusiv orice angajat sau administrator al acestuia, nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere directa, indirecta sau aferenta și pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunității, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din sau în legătura cu utilizarea amodambla.ro.
 2. Enovise Present SRL-D nu declara și nu oferă nici o garanție ca amodambla.ro va răspunde așteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit și nici ca funcționalitatea amodambla.ro va fi neîntreruptă sau fără erori, ca defectele vor fi corectate, ca serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruși informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacționează direct sau indirect și asupra cărora amodambla.ro nu are nicio influenta.

XI. DESPĂGUBIRI

 1. Prin utilizarea amodambla.ro, Utilizatorul își exprima acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere Enovise Present SRL-D, amodambla.ro, inclusiv orice angajat, sau administrator al lor, în legătura cu orice încălcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o săvârșește, ca și în legătura cu orice pretenție sau cerere împotriva Enovise Present SRL-D, amodambla.ro, inclusiv a angajaților, sau administratorilor acestuia făcută de către o terță parte și care decurge din încălcarea angajamentelor luate de către Utilizator.
 2. Enovise Present SRL-D deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la website, codul sursa, baza de date, design-ul site-ului, materialele și clipul de prezentare iar Utilizatorii nu vor disputa sau contesta, direct sau indirect, în timpul desfășurării relațiilor contractuale și după încetarea Contractului, oricare din aceste drepturi ale Enovise Present SRL-D și nici validitatea acestora.
 3. Utilizatorul nu va înregistra la nicio instituție/autoritate/organism național sau internațional, în mod direct sau indirect, sub nicio circumstanță, fără aprobarea expresă prealabilă a Enovise Present SRL-D, mărci, denumiri, domenii de internet, firme, logo-uri, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte derivate ale acestora deținute de Enovise Present SRL –D . Această obligație este esențială, astfel încât, în caz de încălcare a acesteia de către un Utilizator, acesta va transfera sau cesiona imediat către Enovise Present SRL-D drepturile derivate din această înregistrare și va plăti eventualele daune cauzate Enovise Present SRL-D.

XII. NULITĂȚI

 1. Daca oricare dintre clauzele acestui Contract va fi declarata de o instanța competenta ca invalida, ilegala sau inaplicabila din orice motiv, respectiva clauza (orice termen/condiție) va fi înlăturat(a) iar restul clauzelor (termenilor și condițiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității are efect juridic.

XII. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA DE JUDECATĂ

 1. Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătura cu acesta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București, Romania.

 

Echipa amodambla.ro îți mulțumește pentru interesul arătat!

NEWSLETTER

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Suport online

Încă nu te-ai hotărât? Cu ce te putem ajuta?

Înapoi sus Video